Sundregruppen bloggar

Sundregruppen bloggar

28 april 2016

Vårsäsongen 2016Posted by Sundregruppen Thu, April 28, 2016 20:01:56
Vädercheferna hotade med friska vindar från ost/syd/sydväst och till det en del skurar. När vi kom ner till Hoburgen i gryningen var vinden på gränsen för frisk för att sättas upp de flesta näten. Men vid halvsju ansåg märkchefen att vinden lagt sig så pass att resten av näten kunde hissas. De första förmiddagstimmarna var det ingen större fart men framåt lunch ”brakade det loss”. Snart insåg vi att här måste tillfället (och fåglarna) fångas, så fångsten pågick till 13-tiden. Efteråt kunde 127 fåglar räknas in av följande arter/antal: gärdsmyg 2, rödhake 36, rödstjärt 7, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, svarthätta 4, gransångare 9, lövsångare 41, kungsfågel 8, svartvit flugsnappare 1, stare 1, bofink 10, bergfink 1, hämpling 3, dvärgsparv 1. Med ett vårperspektiv är detta en riktigt lyckad dagsfångst. Det lilla vi hann se i fält var inte så mycket, men en fin rödglada (kanske insträckande) tillhörde godbitarna.

  • Comments(1)//blogg.sundrefagelstation.se/#post362