Sundregruppen bloggar

Sundregruppen bloggar

Tristis bryter tristessen!

Vårsäsongen 2015Posted by Sundregruppen Wed, May 20, 2015 19:17:50

Denna dag blev betydligt trevligare än tidigare både vad gäller väder,fågel och besökare.

Svag SV vind och lite normalare mängd fågel i nätena.

39 fåglar av 12 arter ringmärktes.

Dagens höjdpunkt blev den sibiriska gransångare som sjöng för oss i flera timmar i märkområdet och i branten.Många fick kalasobsar på den och fina inspelningar av sången.


Den fastnade tillslut i nät och fick ring på benet till många besökares förtjusning.


Denna ladusvala skulle absolut in i märkarboden och fick då en ring också.

En gulhämplinghona hittades av Matti men sågs av få,liksom den biätare som sågs vid majstregården mitt på dagen av densamme.

Vi kikade på höksångare vid Valar efter märkningen samt tog en promenad till barshage på kvällen.

Gnatt!/Mikael  • Comments(0)//blogg.sundrefagelstation.se/#post345